Thông tin Tuyển dụng


PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM HỢP TÁC DOANH NGHIỆP

PHÓ TRƯỞNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

LÃNH ĐẠO KHOA QUẢN TRỊ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ DỰ ÁN QUÓC TẾ

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH

TRỢ LÝ TRƯỞNG KHOA KINH TẾ


Giảng viên Giảng dạy học phần Project Design I & Project Design II

Giảng viên Ngành Kinh tế Quốc tế

Giảng viên Ngành Tài chính Quốc tế

Giảng viên Ngành Quản trị Nguồn nhân lực

Giảng viên Ngành Truyền thông Đa phương tiện

Giảng viên Ngành Khoa học dữ liệu

Giảng viên Ngành Công nghệ Tài chính

Giảng viên Ngành Kỹ thuật phần mềm

Giảng viên Ngành Kiểm toán

Giảng viên Ngành Quản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành

Giảng viên Ngành Kinh tế số

Giảng viên Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Giảng viên Ngành Bất động sản

Giảng viên Ngành Kinh doanh quốc tế

Trưởng ngành Marketing

Giảng viên Ngành Kinh doanh thương mại

Giảng viên Ngành Quản trị kinh doanh

Giảng viên Ngành Marketing

Giảng viên Ngành Digital Marketing

Giảng viên ngành Ngôn ngữ Anh

EXPAT LECTURERS

Giảng viên Ngành Quan hệ công chúng

Giảng viên Ngành Công nghệ truyền thông

Giảng viên Ngành Công nghệ thông tin

Giảng viên Ngành Thương mại điện tử

Giảng viên Ngành Thiết kế đồ họa

Giảng viên Ngành Quản trị khách sạn

Giảng viên Ngành Tiếng Anh và Ngôn ngữ học

Giảng viên Ngành Kế toán và Tài chính


Nhân viên phụ trách phát triển Dự án quốc tế và hợp tác khoa học công nghệ

Nhân viên Biên phiên dịch

Nhân viên Hỗ trợ học vụ

Nhân viên Hợp tác doanh nghiệp (Mảng Sự kiện - Truyền thông)

Chuyên viên Nhân sự

Nhân viên Viện Đào tạo sau đại học

Nhân viên Phụ trách hoạt động xây dựng học liệu

Nhân viên Dự án KHCN-Hội thảo quốc tế

Nhân viên Tổ chức sự kiện - Truyền thông

Nhân viên Hỗ trợ sinh viên

Nhân viên Ban Thanh tra

Nhân viên Kế toán Quản trị

Nhân viên Trung tâm Kết nối Cộng đồng

Nhân viên Chuyên trách tổ chức Sự kiện - Truyền thông

Nhân viên Media

Nhân viên Nội dung


Hiện chưa có thông tin tuyển dụng Giảng viên thỉnh giảng
VĂN PHÒNG TRƯỜNG
141-145 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
ĐT: (028) 54226666 - số nội bộ 2109
Email: hr@uef.edu.vn
Trang Chủ | Sơ Đồ | Liên Hệ
Bản quyền © 2013 UEF