Thông tin Tuyển dụng


Giảng viên Giảng dạy học phần Project Design I & Project Design II

Nhân viên Kỹ thuật Tổng hợp

Nhân viên Đào tạo (giáo vụ)

Nhân viên Chuyên trách công tác Đoàn thanh niên-Hội sinh viên

Nhân viên Truyền thông Online

Giảng viên Ngành Kinh tế Quốc tế

Giảng viên Ngành Tài chính Quốc tế

Giảng viên Ngành Kiểm toán

Giảng viên Ngành Quản trị Nguồn nhân lực

Giảng viên Ngành Quản trị Văn phòng

Giảng viên Ngành Truyền thông Đa phương tiện

Giảng viên Ngành Khoa học dữ liệu

Giảng viên Ngành Quan hệ Quốc tế

Nhân viên Bộ phận quản lý đào tạo

Nhân viên Bộ phận Khoa học công nghệ

Nhân viên đào tạo (Hành chính- Quản lý hồ sơ sinh viên)

Giảng viên Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Giảng viên Ngành Bất động sản

Giảng viên Ngành Kinh doanh quốc tế

Giảng viên Ngành Kế toán

Giảng viên Ngành Kinh doanh thương mại

Giảng viên Ngành Tài chính - Ngân hàng

Giảng viên Ngành Quản trị kinh doanh

Giảng viên Ngành Marketing

Giảng viên ngành Ngôn ngữ Anh

Giảng viên Giảng dạy các học phần tiếng Anh không chuyên và chuyên ngành Ngôn ngữ Anh

Giảng viên Ngành ngôn ngữ Nhật

Giảng viên Ngành ngôn ngữ Hàn

Giảng viên Ngành ngôn ngữ Trung Quốc

Giảng viên Ngành Quan hệ công chúng

Giảng viên Ngành Công nghệ truyền thông

Giảng viên Ngành Quảng cáo

Giảng viên Ngành Công nghệ thông tin

Giảng viên Ngành Thương mại điện tử

Giảng viên Ngành Thiết kế đồ họa

Giảng viên Ngành Luật

Giảng viên Ngành Quản trị khách sạn

Giảng viên Ngành Quản trị Nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Giảng viên thực hành (Khoa Quản trị du lịch và Khách sạn)

Nhân viên Hành chính

Nhân viên Nhân sự

Nhân viên Trung tâm Đảm bảo chất lượng

Nhân viên Ban Thanh tra

Nhân viên Lập trình viên

Nhân viên Kỹ thuật Điện - Điện tử

Nhân viên Lái xe

Nhân viên Phòng Đào tạo (Bộ phận dữ liệu)

Nhân viên Khảo thí

Nhân viên Giám sát công trình

Nhân viên Hỗ trợ học vụ

Nhân viên Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ

Nhân viên Kế toán

Nhân viên Hợp tác doanh nghiệp

Nhân viên Phòng Công tác sinh viên (công tác mảng Thể dục - Thể thao)

Nhân viên Phòng Công tác sinh viên (Hỗ trợ tham vấn tâm lý và pháp luật dành cho sinh viên)

Nhân viên Trung tâm Kết nối Cộng đồng

Nhân viên Marketing Online

Nhân viên Media

Nhân viên Biên tập Nội dung

Nhân viên Thiết kế

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh trực tiếp

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Online

Nhân viên Giáo vụ khoa

Nhân viên Viện Quốc tế UEF


Hiện chưa có thông tin tuyển dụng Giảng viên thỉnh giảng
VĂN PHÒNG TRƯỜNG
141-145 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
ĐT: (028) 54226666 - số nội bộ 111
Email: hr@uef.edu.vn
Trang Chủ | Sơ Đồ | Liên Hệ
Bản quyền © 2013 UEF