Thông tin Tuyển dụng


PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH

PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM HỢP TÁC DOANH NGHIỆP

PHÓ TRƯỞNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRỢ LÝ TRƯỞNG KHOA KINH TẾ


Giảng viên Giảng dạy học phần Project Design I & Project Design II

Giảng viên Ngành Kinh tế Quốc tế

Giảng viên Ngành Tài chính Quốc tế

Giảng viên Ngành Quản trị Nguồn nhân lực

Giảng viên Ngành Truyền thông Đa phương tiện

Giảng viên Ngành Khoa học dữ liệu

Giảng viên Ngành Công nghệ Tài chính

Giảng viên Ngành Kỹ thuật phần mềm

Giảng viên Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Giảng viên Ngành Bất động sản

Giảng viên Ngành Kinh doanh quốc tế

Trưởng ngành Marketing

Giảng viên Ngành Kinh doanh thương mại

Giảng viên Ngành Quản trị kinh doanh

Giảng viên Ngành Marketing

EXPAT LECTURERS

Giảng viên Ngành Quan hệ công chúng

Giảng viên Ngành Công nghệ truyền thông

Giảng viên Ngành Quảng cáo

Giảng viên Ngành Công nghệ thông tin

Giảng viên Ngành Thương mại điện tử

Giảng viên Ngành Thiết kế đồ họa


Nhân viên Quản trị hệ thống mạng

Nhân viên Tổ chức sự kiện

Nhân viên Hợp tác quốc tế

Nhân viên Kỹ thuật xây dựng cơ bản

Nhân viên Ban Thanh tra

Nhân viên Lập trình phần mềm

Nhân viên Khảo thí

Cộng tác viên dạy học trực tuyến

Nhân viên Nội dung

Nhân viên Thiết kế


Hiện chưa có thông tin tuyển dụng Giảng viên thỉnh giảng
VĂN PHÒNG TRƯỜNG
141-145 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
ĐT: (028) 54226666 - số nội bộ 2109
Email: hr@uef.edu.vn
Trang Chủ | Sơ Đồ | Liên Hệ
Bản quyền © 2013 UEF